Gimme Some Music

“Without music, life would be a mistake.” - Nietzsche

GhostMuze

Wij ontwerpen, ontwikkelen en geven vorm aan eigen creaties.
Deze omvatten muziektheater, muziek, workshops, commercials etc.

We zijn ervan overtuigd dat je een goede muzikant bent.
We geloven ook dat je goede ideeën hebt.
Maar er is dat iets, die ontbrekende schakel.
Laat GhostMuze ervoor zorgen.

We design, develop and shape our own creations.
These include music theater, music, workshops, commercials etc.

We are confident that you are a fine musician.
We also believe that you have good ideas.
But there’s that thing, that missing link.
Let GhostMuze take care of it.

Moonboy Talent

Logo_Moonboy

Wij vertegenwoordigen en promoten diverse artiesten, meestal van US origine, in het Jazz-Roots-Soul-Blues genre voor gans Europa.
Op aanvraag en in samenspraak met de artiest verzorgen wij de roadmanaging.
Wij herbergen ook het “Belgian Blues & Soul Circuit”, “Dutch Blues & Soul Circuit” en “French Blues & Soul Circuit”.
Een kleine geselecteerde groep culturele centra, poppodia en of clubs die gezamenlijk artiesten boeken.

We represent and promote various artists, mostly of US origin , in the Jazz-Roots-Soul-Blues genre for the whole of Europe.
We take care of road management on request and in consultation with the artist.
We also host the “Belgian Blues & Soul Circuit”, “Dutch Blues & Soul Circuit” and “French Blues & Soul Circuit”.
A small, selected group of Cultural Centers, pop venues and / or clubs that collectively book artists.

Get in touch